Życzenia Wielkanocne

Widok kurczaczka wyklejanego na papierze na Życzenia Wielkanocne

Bądźmy wszyscy weseli, jako w niebie Anieli, czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Alleluja. Chrystus nam Zmartwychwstał.