Warsztaty komputerowe dla seniorów jako sposób ich aktywizacji w życiu społecznym

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej realizuje projekt pn. „Potrzebny Aktywny Senior”, który skierowany jest do osób powyżej 55 roku życia. Projekt ma formę warsztatów mających na celu zapoznanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera, a także zwiększenie aktywności angażowania się w sprawy lokalne oraz ogólną działalność społeczną przez osoby starsze. W trakcie spotkań pokazywane są sposoby szukania w Internecie informacji przydatnych dla seniorów.

Projekt jest w trakcie realizacji. Do tej pory odbyło się kilka spotkań, na które przybyła liczna grupa seniorów z Centrum Aktywności Seniorów Azory „Nie Dzieli Nas Wiek”, pragnących poprawić swoje umiejętności związane z obsługą komputera. Jedna z uczestniczek, Pani Krystyna przyznała, że jest bardzo zadowolona z warsztatów, a atmosfera panująca na spotkaniach sprzyja zdobywaniu wiedzy. Zwróciła również uwagę na to, że prowadzący są bardzo cierpliwi, a zajęcia są prowadzone bez pośpiechu.

Warsztaty realizowane przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej pomagają poprawić aktywność społeczną wśród osób starszych oraz zdobyć umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Harmonogram warsztatów Dojrzały e-obywatel – ASOS

Potrzebny Aktywny Senior – Opis projektu na stronie Fundacji GAP