FUNDACJA


Fundacja „Nie dzieli Nas Wiek” została założona w sierpniu 2015 roku przez 5-ciu fundatorów aktem notarialnym  sporządzonym w Krakowie, dnia 7 sierpnia 2015 roku, repetytorium A Nr 3682/2015 w Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Fundacja została powołana aby prowadzić i wspierać działalność związaną z pomocą ludziom w ich rozwoju i formacji we wszystkich wymiarach. W wymiarze Fizycznym, Psychicznym, Społecznym i Duchowym.

W szczególności fundacja koncentruje się na szerzeniu edukacji i kultury, przeciwdziałaniu wykluczeniom społecznym, likwidacji barier międzypokoleniowych, poprawie jakości oraz poziomu życia osób starszych poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów, a także niesieniu pomocy seniorom oraz dzieciom i młodzieży.


Nr konta: 29 2030 0045 1110 0000 0415 7100

Nazwa banku: Bank BGŻ BNP Paribas S. A.

KRS: 0000 574078