Co jest CAS?

CAS to skrót od pierwszych liter słów: Centrum Aktywności Seniora w ramach którego oferowane są rożne zajęcia mające na celu wykorzystanie czasu seniorów by mogli lepiej odnaleźć siebie w rozwijającym się technologicznie społeczeństwie, a przez to aktywować swój ukryty potencjał bazujący na pragmatycznym doświadczeniu. Rozumiejąc lepiej otaczającą nas rzeczywistość, która stale się zmienia i ewoluuje, oraz robiąc to co lubimy, a także jest naszą pasją stajemy się pewniejsi siebie i przychodzą nam do głowy lepsze pomysły.

Idea stworzenia i realizacji Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020 nazywanego w skrócie „Pasio”, którego owocem są właśnie CAS – realizowane równolegle w całej Polsce w klubach seniora przez różne organizacje pozarządowe; w Małopolsce stała się przeprowadzona analiza oraz artykuł na temat „Aktywizacji społecznej osób starszych” w którym podano udane przykłady realizacji wybranych pomysłów zainicjowanych przez zorganizowane środowiska seniorów przy wsparciu innych organizacji.

Przykładem takiej organizacji pozarządowej działającej przy Klubie Seniora na osiedlu Azory w Krakowie jest Fundacja „Nie Dzieli Nas Wiek” zachęcająca seniorów do różnych form aktywności w ramach CAS.

Poniżej podaję wybrane arbitralnie cytaty z artykułu na temat „Aktywizacji społecznej osób starszych”, ale warto przeczytać cały rozdział „Dobre praktyki”, aby zainspirować się do tych działań przynoszącą korzyść i satysfakcję różnym środowiskom społecznych czerpiących korzyść z aktywizacji seniorów.

Fundacja „Nie dzieli nas wiek” działająca przy klubie seniora na osiedlu Azory w Krakowie realizująca projekty w ramach CAS od 2015 roku jest również dobrym źródłem do inspiracji.

Wybrane cytaty:

„… Aktywna starość jest wciąż jeszcze czymś nowym w polskich warunkach. Nadal jako społeczeństwo ulegamy stereotypom osoby starszej: schorowanej, samotnej, nieaktywnej, podtrzymywanym niestety przez media. To się powoli zmienia, przede wszystkim dzięki przykładom osób starszych, które aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, gospodarczym czy politycznym. …”

„… Osoby starsze to ogromny potencjał, który może i powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. To przede wszystkim nieocenione źródło tak zwanej wiedzy pragmatycznej czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń. To także umiejętności praktyczne, przydatne innym czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić na pracę w organizacji pozarządowej czy społeczności lokalnej …”

” … Formuła Społecznych Banków Czasu przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych i od kilku lat rozwija się w naszych społecznościach. Jest to nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. W banku zaoferować można praktycznie wszystko, od nauki obsługi komputera, po lekcje szydełkowania. Główną zasadą pozostaje równoważność wszystkich oferowanych usług, niezależne od ich rynkowej wartości – w każdej wymianie jednostką przeliczeniową jest godzina; bank czasu to nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. Buduje ona relacje zaufania pomiędzy uczestnikami, aktywizuje ich do działań na rzecz innych …”

„…  Oferta usług Banku jest bardzo zróżnicowana, od drobnych prac domowych, odwiedziny w domu, wspólnych spacerów, poprzez pomoc w wykonaniu czynności urzędowych, naukę obsługi komputera czy angielskiego, na tworzeniu tematycznych grup wsparcia czy organizacji imprez i konferencji kończąc. Aby wzmocnić wspólne więzi, uczestnicy Banku organizują się cykliczne spotkania integracyjne, wspólne wycieczki. Podejmują także wspólne działania służące całej społeczności, np. organizują doroczne obchody …”

„… Seniorzy z kolei mają wypełniony pożytecznie wolny czas, realizują się w roli pisarzy, scenografów, aktorów.  Ale nie tylko, bo przydają się także umiejętności organizatorskie czy fundraisingowe*. Czują się potrzebni, mają ogromną satysfakcję widząc efekt swojej pracy …”

*Fundraising podając za Wikipedią – to proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych.

Źródła informacji:

  1. PASIOS – Gminny Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015 – 2020.
  2. Realizujemy program PASIOS.
  3. Centra Aktywności Seniorów.
  4. Ruszają Centra Aktywności Seniorów.