Historia

Co jest CAS?

CAS to skrót od pierwszych liter słów: Centrum Aktywności Seniora w ramach którego oferowane są rożne zajęcia mające na celu wykorzystanie czasu seniorów by mogli lepiej odnaleźć siebie w rozwijającym się technologicznie społeczeństwie, a przez to aktywować swój ukryty potencjał bazujący na pragmatycznym doświadczeniu. Rozumiejąc lepiej otaczającą nas rzeczywistość, która stale […] Czytaj więcej»